สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC รายปี 2556

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC รายปี 2556

กรุณากดตามลิงค์นี้

http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/sthaankaarnaerngngaancchanghwadephchrbuurn_raaypii_2556.pdf