สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC ไตรมาส 4 ปี 2556

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC ไตรมาส 4 ปี 2556

กรุณากดตามลิงค์นี้


 http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/sthaankaarnaerngngaancchanghwadephchrbuurn_raayaitrmaas_4_pii_2556.pdf