สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2556

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รองรับประชาคมอาเซียน (AC) 

 

ไตรมาส 3 ปี 2556

 

ตามลิงค์นี้
 http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/hnangsuueraayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadephchrbuurn_rngrabprachaakhmaaechiiyn_AC_aitrmaas_3_pii_2556.pdf