สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2556

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2556

กรุณากดตามลิงค์นี้

http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/raayngaansthaankaarnaerngngaanaitrmaas2pii56.pdf