สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2556รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2556

กรุณากดตามลิงค์นี้

 http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadephchrbuurnaitrmaas1pii2556.pdf