สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รายปี 2555

ดาวน์โหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รายปี 2555

http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/elmsthaankaarnaerngngaanraaypii_2555.pdf