สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555

ดาวน์โหลดสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2555 http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/elmsthaankaarnaerngngaanaitrmaas4pii2555.pdf