สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2555

 สามารถดาวน์โหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2555 ได้ที่ ดาวน์โหลด

หรือ ลิงค์นี้ http://115.31.136.62/sites/phetchabun.mol.go.th/files/sthaankaarnaerngngaancchanghwadephchrbuurnaitrmaas_2_pii_2555.pdf