สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2555

สามารถดาวน์โหลดสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2555 ได้ที่ ดาวน์โหลด