ช่างคุมงานก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
1
25 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
7000/เดือน
สาขาก่อสร้าง