พนักงานประกันคุณภาพ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
23 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166/วัน
สาขาสัตวบาล
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง