พนักงานล้างรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
182 หมู่ 10 ต.ชอนไพร
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 3250-1
5
ช/ญ
25 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน