พนักงานช่างคอมพิวเตอร์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ 1993 จำกัด
205 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2553
1
22 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
5000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
1
23-40
ปวส.
5500/เดือน
มีประสบการณ์
มีประกันสังคม