ส่ถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 2 ปี 2554

ไฟล์แนบขนาด
pksthaankaarnaerngngaan.pdf3.45 MB
khamnamsaarbay.pdf57.1 KB
sthaankaarnaerngngaan_aitrmaas_2_pii_54_.pdf10.64 MB