คำสั่งแต่งตั้งแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2218/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 

คลิก..ที่คำสั่ง

เพื่อเข้าดูบัญชีรายชื่อที่แต่งตั้งเป็นแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์