อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

       วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  อาสาสมัครแรงงาน สถานประกอบการ ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด บริเวณรอบวัด และห้องน้ำ ภายในบริเวณวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี

        อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด บริเวณรอบวัด และห้องน้ำ ภายในบริเวณวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง