สนง.แรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบูรณ์

    วันนี้ (25 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายพงษ์พิทยา  ธนไกรศรีทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามและพิจารณาสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  การครองชีพ แรงงาน สังคมของจังหวัด ผลกระทบของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2561 และกำหนดกรอบข้อมูลของจังหวัดที่จะใช้พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์