เพชรบูรณ์ ตรวจเข้ม แรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์

          วันที่ 24 มิถุนายน 2562  นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายเอกพันธุ์ จิระสถิตย์ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด และบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงาน ของแรงงานต่างด้าว พร้อมรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านแรงงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันการกระทำผิดของสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และเป็นการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวหากพบความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน

 

       นายเอกพันธุ์ จิระสถิตย์ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในครั้งนี้มีหน่วยงานจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มาร่วมออกตรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดย เฉพาะแรงงานในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก โดยการตรวจในวันนี้เป็นการตรวจการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พร้อมตรวจดูความเป็นอยู่สถานที่พักแรงงานต่างด้าว หากพบการกระทำผิด นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานผิดประเภท จะมีบทลงโทษนายจ้างปรับ ตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน แต่หากพบว่ามีการค้ามนุษย์ ก็จะมีโทษสูงขึ้น ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 8 ปี

 

          ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานประกอบกิจการ จำนวน 2,867 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 9,605 คน แยกเป็น แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา จำนวน 6,766 คน และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มาตรา 13 ประกอบด้วย ชนกลุ่มน้อย และแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา จำนวน 2,839 คน