สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

            วันนี้ (18 มิ.ย. 62) แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  (นายเอกพันธ์ุ จิระสถิตย์) มอบหมายให้ นายณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  มีส่วนราชการกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมให้บริการที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้นำบริการต่าง ๆ ไปให้บริการในครั้งนี้ด้วย  อาทิ  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์  ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน  รับสมัครงาน  ให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคม สาธิตอาสาชีพอิสระ  และแจกของที่ระลึก