สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรณรงค์ เผยแพร่ แนวทางการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท ไนน์แทมมะรินด์ จำกัด