สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรณรงค์ เผยแพร่ แนวทางการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท สยามแม็คโค จำกัด สาขาเพชรบูรณ์