สนง. แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปมะขามหวาน มะขามเปรี้ยว และกล้วย ตำบลชนแดน