ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหิน