สนง. แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย ตำบลปากดุก