แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อย ตำบลพุขาม