สนง. แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย ณ ตำบลภูน้ำหยด