สนง. แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำพริกแกง ตำบลดงมูลเหล็ก