ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง รายละเอียด ประกาศ ณ วันที่
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕

 

ดาวโหลดเอกสารตาม link สีฟ้า
 
 
 
 
 
ช่างไม้

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
ไม่จำกัด
30 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

ช่างคุมงานก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
1
25 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
7000/เดือน
สาขาก่อสร้าง

พนักงานจัดทำเอกสาร

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
2
ช/ญ
18-35
ปวช.ขึ้นไป
5000/เดือน
ใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีประกันสังคม
 

พนักงานประกันคุณภาพ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
23 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166/วัน
สาขาสัตวบาล
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง

พนักงานขับรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด
639/2 ถ.เพชรเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
โทร.0 5672 0226-7
4
ชาย
18 ขึ้นไป
ม.6
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ย่งเส็งโฮมมาร์ท
117/1 ถ.พระพุทธบาท
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1322
5
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
200/วัน
มีประสบการณ์ 2 ปี

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน อ.เลิศพืชผล
929 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 1602
      
2
25 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
10
18-45
ม.3 ขึ้นไป
4900/เดือน
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ธาราทิพย์หนองไผ่
199 หมู่ 1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 08 1717 3531
      
5
25-45
ไม่จำกัด
170/วัน
มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ภิร กรุ๊ฟ (2003)
9 หมู่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 08 6369 7887      
1
25-35
ม.6 ขึ้นไป
300/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสัก จำกัด
124 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 2928-9
      
1
18-35
ม.6 ขึ้นไป
7000/เดือน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
2
30 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
166/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.โพโลรีส
19/20 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1602
      
3
25 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
5000/เดือน
มีใบขับขี่

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
100 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 67160
โทร. 0 5671 7200 ต่อ 250-1
      
10
18 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
5500/เดือน
มีเบี้ยเลี้ยง

 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์
โทร. 0 5672 0680-4ต่อ702
 
1
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166 ขึ้นไป/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
โรงงานน้ำแข็งธาราทิพย์ หนองไผ่
333 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 0519
      
10
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
170 ขึ้นไป/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท กรุงไทย ออนติค จำกัด
101/19-16 ถ.เกตุปัญญา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 4110
ไม่จำกัด
20-30
ม.3 ขึ้นไป
7000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
4
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
7000/เดือน
ขับรถแมคโค

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
3
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
10000/เดือน
ขับรถบด

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
3
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
6500/เดือน
ขับรถ 10 ล้อ

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ตั้งเกียหลี (1994)
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์เพชรบูรณ์
48/2 ซ.ปอแก้ว ถ.วจี อ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5672 2270-3
      
4
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
ประจำหล่มสัก
บึงสามพัน และวิเชียรบุรี

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
1
18-35
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม
 

พนักงานช่างคอมพิวเตอร์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ 1993 จำกัด
205 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2553
1
22 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
5000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
1
23-40
ปวส.
5500/เดือน
มีประสบการณ์
มีประกันสังคม
 
พนักงานล้างรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
182 หมู่ 10 ต.ชอนไพร
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 3250-1
5
ช/ญ
25 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

ช่วงควบคุมหม้ออบไอน้ำ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เฟรซ โปรดิวส์ จำกัด
360 หมู่ 6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5670 8216
      
1
25 ขึ้นไป
ปวช.-ปวส.
5000/เดือน
มีประกันสังคม
 

พนักงานยกลัง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด
109 หมู่ 9 ต.น้ำร้อน
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5675 1232
1
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

พนักงานติดรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด
109 หมู่ 9 ต.น้ำร้อน
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5675 1232
1
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

พนักงานผลิตเส้นไหม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท จุลไหมไทย จำกัด
443 หมู่ 3 ต.วังชมภู
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5677 1104-4 ต่อ 115, 08 19713675
100
ช/ญ
15 ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
200/วัน