ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งเรียงไอคอน รายละเอียด ประกาศ ณ วันที่
ช่วงควบคุมหม้ออบไอน้ำ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เฟรซ โปรดิวส์ จำกัด
360 หมู่ 6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5670 8216
      
1
25 ขึ้นไป
ปวช.-ปวส.
5000/เดือน
มีประกันสังคม
 

ช่าง IT/ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์
19 ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5672 2270-3      
1
20 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
5000/เดือน
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างคุมงานก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
1
25 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
7000/เดือน
สาขาก่อสร้าง

ช่างยนต์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท อลีนกิจสยาม สาขาเพชรบูรณ์
409 หมู่ 3 ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5677 1066
      
2
ชาย
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166+/วัน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
มีคอมมิชชั่นให้

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน อ.เลิศพืชผล
929 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
67230
โทร. 0 5656 1602
2
25 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
182 หมู่ 10 ต.ชอนไพร
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 3250-1
5
ชาย
25 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
5500/เดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์ จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
3
ชาย
18 ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
166/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้านเพชรบูรณ์ศูนย์ล้อ
37 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 2390
2
ชาย
20 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
10000/เดือน
 

ช่างสี (ฝึกหัด) เหล็ก และไดนาโม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

ช่างเชื่อม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
3
ชาย
20 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.เสริมประดิษฐ์บริการ (หน้าค่าย)
17/10 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 0637-9
        0 5672 0638
      
2
22 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
9000/เดือน
มีประสบการณ์
มีประกันสังคม

ช่างไฟฟ้า

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เฟรซ โปรดิวส์ จำกัด
360 หมู่ 6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5670 8216
      
1
25 ขึ้นไป
ปวช.-ปวส.
5000/เดือน
มีประกันสังคม
มีความรู้ห้องเย็น

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
ไม่จำกัด
20-35
ปวช.-ปวส.
6000/เดือน
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง
ทุกสาขาช่าง
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
100 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 67160
โทร. 0 5671 7200 ต่อ 250-1
      
30
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีเบี้ยเลี้ยง
ช่างกล ช่างไฟฟ้าและเทคนิค

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท บางกอกเร้นซ์ จำกัด
15 หมู่ 8 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ 67170
โทร. 08 1752 1039
       08 1752 1030       
ไม่จำกัด
20 ขึ้นไป
ปวช.-ปวส.
7730/เดือน
เกณฑ์ทหารแล้ว

 
 
 
 
 
 
 
หจก.เพชรบูรณ์ทวีคูณ
52/39 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 8628       
200
18 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
200/วัน
มีประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
มีประสบการณ์

 
 
 
 
 
 
 
ร้านบิ๊กสุ ไลท์ติ้ง
11/2 หมู่ 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 05672 1137       
5
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1147-8
1
ช/ญ
18-30
ปวช.-ปริญญาตรี
6500/เดือน
 
ช่างไม้

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
ไม่จำกัด
30 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166/วัน
 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ทะเบียน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จำกัด
165 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5674 1422
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเพชรบูรณ์
64/2 ถ.สามัคคีชัย
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1390
         0 5672 0125
10
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
5000/เดือน
มีคอมมิชชั่น

ธุรการโรงงาน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
100 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 67160
โทร. 0 5671 7200 ต่อ 250-1
      
ไม่จำกัด
 
ม.6 ขึ้นไป
5500/เดือน
มีเบี้ยเลี้ยง

บริหารโรงงาน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
100 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 67160
โทร. 0 5671 7200 ต่อ 250-1
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
23 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
8000/เดือน
มีเบี้ยเลี้ยง

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
7000/เดือน
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง
มีประกันสังคม