ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง รายละเอียด ประกาศ ณ วันที่เรียงไอคอน
พนักงานบัญชี

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก. เพชรศรทองออยส์ เซ็นเตอร์
244 หมู่ 13 ต.ท่าพล
อ.เมืองเพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 4413
       0 5656 4164
2
/ญ
20 ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
166+/เดือน
ใช้คอมได้

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
บริษัท อลีนกิจสยาม สาขาเพชรบูรณ์
409 หมู่ 3 ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5677 1066
      
2
ช/ญ
ไม่จำกัด
ปวช.ขึ้นไป
166+/วัน

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ย่งเส็งโฮมมาร์ท
117/1 ถ.พระพุทธบาท
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1322
4
หญิง
20 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
180/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
1
ช/ญ
18-35
ปวช.
166/วัน
มีประสบการณ์
มีประกันสังคม
ใช้คอมพิวเตอร์ได้

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท หลักเกษตร จำกัด
2 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1585
1
ช/ญ
ไม่จำกัด
ปวส.-ปริญญาตรี
 
มีประสบการณ์
มีประกันสังคม
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอส เค สตาร์ฟรุ๊ต จำกัด
98 หมู่ 9 ต.หิวฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5681 0711
2
ช/ญ
22 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
10000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์ จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอส อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 8989
5
ช/ญ
27 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
262/วัน
มีโอที
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.เชื้อหงส์ (บางจากท่าพล)
โทร. 0 5673 6558-9
2
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เขาค้อ ทะเลภู จำกัด
137 หมู่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โทร. 0 5675 0061-2
1
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
166/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
99/9 หมู่ 13 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5656 6199
1
20 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พริมา อาทิเชียนฟลาวเวอร์
55 หมู่ 7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 4280-5
1
ไม่จำกัด
ปวส.ขึ้นไป
 
ประสบการณ์ 1 ปี

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอสเค สตาร์ฟรุ๊ต จำกัด
98 หมู่ 9 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5672 4280-5
1
ช/ญ
22 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
10000/เดือน
 

พนักงานขาย

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก. เพชรศรทองออยส์ เซ็นเตอร์
244 หมู่ 13 ต.ท่าพล
อ.เมืองเพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 4413
       0 5656 4164
2
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166+/เดือน
ใช้คอมได้

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อลีนกิจสยาม สาขาเพชรบูรณ์

409 หมู่ 3  ต.วังชมพู  อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

โทร. 0 5677  1066

      

2

ช/ญ

18-35

ม.6 ขึ้นไป

166+/วัน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

มีคอมมิชชั่นให้

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด

102 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง

อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 0 5671 1342

      

ไม่จำกัด

ชาย

21 ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

3,500/เดือน

มีประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

 

หจก.เสริมประดิษฐ์บริการ (หน้าค่าย)

17/10 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ต.สะเดียง  อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์  67000

โทร. 0 5672 0637-9

        0 5672 0638

      

1

ช/ญ

18-40

ม.6 ขึ้นไป

4,700/เดือน

มีประกันสังคม

 

 

 

 

 

 

 

หจก.ย่งเส็งโฮมมาร์ท

117/1  ถ.พระพุทธบาท

ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร. 0 5671 1322

1

ช/ญ

18 ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

166+/วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด

182 หมู่ 10 ต.ชอนไพร

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  67000

โทร. 0 5671 3250-1

2

ช/ญ

22 ขึ้นไป

ปริญญาตรี

3000/เดือน

มีคอมมิชชั่น

รวมประมาณ 8000/เดือน

 

 

 

 

 

 

 

หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์

1967 หมู่ 1  ต.หนองไผ่ 

อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  67140

โทร. 0 5678 1260-1

1

ช/ญ

18-35

ม.3 ขึ้นไป

166/วัน

มีประสบการณ์

มีประกันสังคม

ใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท หลักเกษตร จำกัด

2 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก

ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 0 5678 1585

1

ช/ญ

18-35

ปวส.-ปริญญาตรี

6000/เดือน

มีประสบการณ์

มีประกันสังคม

 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสัก จำกัด
124 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5670 2928-9
1
ชาย
18-35
ม.6 ขึ้นไป
7000/เดือน
มีประกันสังคม
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1147-8
2
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปวช-ปริญญาตรี
7500/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์ จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
3
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปวช-ปริญญาตรี
166/วัน
มีประสบการณ์

 
 
 
 
 
 
 
หจก.วันทิพย์ (ดัชมิลล์)
62/9 หมู่ 5 ต.หล่มสัก
อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 4529
         0 5674 1468
3
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
300/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.เชื้อหงส์ (บางจากท่าพล)
โทร. 0 5673 6558-9
2
ชาย
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท คูโบต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
99/9 หมู่ 13 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5656 6199
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
5000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน พี แอนด์ วาย
2/12 ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 08 9027 5835
2
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
6000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ตั้งเกียหลี (1994)
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์เพชรบูรณ์
48/2 ซ.ปอแก้ว ถ.วจี
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
 
 
 
 
 
 
-       ประจำหล่มสัก
5
ชาย
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
250/วัน
 
-       ประจำบึงสามพัน วิเชียรบุรี
5
ชาย
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
250/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
ร้านเพชรวิชั่น
46/14 ถ.กลางเมืองพัฒนา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 3080
2
ช/ญ
ไม่จำกัด
ปวส.ขึ้นไป
3000/เดือน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท กรุงไทย ออนติค จำกัด
101/19-16 ถ.เกตุปัญญา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 4110
ไม่จำกัด
ช/ญ
18-25
ม.3 ขึ้นไป
8000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก. ต. สหยนต์มอเตอร์
23-25 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
3
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ม.3
5000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
125/12-13 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1178
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ป.6
166/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
121/35 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 2432
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ป.6
166/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
339/6-7 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1608
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ป.6
166/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดมอนด์โกลด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
โทร. 08 4895 5077
5
21 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
6500/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จำกัด
20/7 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 8978
        08 4751 8277
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
230/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์
19 ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 05672 2270-3
      
5
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.3
166+/วัน
มีประกันสังคม

พนักงานธุรการ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
หจก. เพชรศรทองออยส์ เซ็นเตอร์
244 หมู่ 13 ต.ท่าพล
อ.เมืองเพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 4413
         0 5656 4164
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
166+/เดือน
ใช้คอมได้

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ท๊อปแลนด์เพชรบูรณ์
19 ถ.เกตุปัญญา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5672 2270-3
      
1
25 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
5000/เดือน
มีประกันสังคม
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน อ.เลิศพืชผล
929 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 1602
      
2
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปวช-ปวส.
5000/เดือน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1147-8
1
18-30
ปวช.-ปริญญาตรี
6500/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.เชื้อหงส์ (บางจากท่าพล)
โทร. 0 5673 6558-9
1
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด
137 หมู่ 5 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
โทร. 0 5675 0061-2
1
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ม.6ขึ้นไป
166/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์
โทร. 0 5674 8193 (คุณจิตรา)
 
1
25 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
180/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พริมา อาทิเซียนฟลาวเวอร์
55 หมู่ 7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 4280-5
      
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปวข.ขึ้นไป
180/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปรคเกอร์ จำกัด
20/7 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 8978, 08 4751 8277
      
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป
8000/เดือน
มีภูมิลำเนาที่เพชรบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอสเค สตาร์ฟรุ๊ต จำกัด
98 หมู่ 9 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0 5691 7368
      
1
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป
10000/เดือน
 

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเพชรบูรณ์
64/2 ถ.สามัคคีชัย
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1390
         0 5672 0125
10
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
5000/เดือน
มีคอมมิชชั่น

พนักงานจำหน่ายตั๋ว

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
ไม่จำกัด
ช/ญ
20
ปวส.ขึ้นไป
166/วัน
ประจำอยู่กับรถตลอด
มีประกันสังคมให้
 

พนักงานเก็บค่าโดยสาร

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
10
ชาย
20-25
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
ประจำอยู่กับรถตลอด มีประกันสังคม
 

ฝ่ายผลิต

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด
639/2 ถ.เพชรเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
โทร.0 5672 0226-7
3
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ม.6
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด
639/2 ถ.เพชรเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
โทร.0 5672 0226-7
1
ช/ญ
18 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

พนักงานจัดส่ง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด
639/2 ถ.เพชรเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
โทร.0 5672 0226-7
ไม่จำกัด
ชาย
18 ขึ้นไป
ม.6
170/วัน
มีประกันสังคมให้
 

พนักงานขับรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด
639/2 ถ.เพชรเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
โทร.0 5672 0226-7
4
ชาย
18 ขึ้นไป
ม.6
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ย่งเส็งโฮมมาร์ท
117/1 ถ.พระพุทธบาท
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 1322
5
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
200/วัน
มีประสบการณ์ 2 ปี

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน อ.เลิศพืชผล
929 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5656 1602
      
2
25 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด
99 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5671 7200-99
      
10
18-45
ม.3 ขึ้นไป
4900/เดือน
ไม่รวมเบี้ยเลี้ยง
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ธาราทิพย์หนองไผ่
199 หมู่ 1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 08 1717 3531
      
5
25-45
ไม่จำกัด
170/วัน
มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ภิร กรุ๊ฟ (2003)
9 หมู่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 08 6369 7887      
1
25-35
ม.6 ขึ้นไป
300/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสัก จำกัด
124 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 2928-9
      
1
18-35
ม.6 ขึ้นไป
7000/เดือน
มีประกันสังคม

 
 
 
 
 
 
 
หจก.อิงคนินันท์ก่อสร้าง
91 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0 5676 1050
      
2
30 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
166/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.โพโลรีส
19/20 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5670 1602
      
3
25 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
5000/เดือน
มีใบขับขี่

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
100 หมู่ 4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 67160
โทร. 0 5671 7200 ต่อ 250-1
      
10
18 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
5500/เดือน
มีเบี้ยเลี้ยง

 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์
โทร. 0 5672 0680-4ต่อ702
 
1
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166 ขึ้นไป/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
โรงงานน้ำแข็งธาราทิพย์ หนองไผ่
333 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 0519
      
10
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
170 ขึ้นไป/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท กรุงไทย ออนติค จำกัด
101/19-16 ถ.เกตุปัญญา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5674 4110
ไม่จำกัด
20-30
ม.3 ขึ้นไป
7000/เดือน
 

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
4
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
7000/เดือน
ขับรถแมคโค

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
3
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
10000/เดือน
ขับรถบด

 
 
 
 
 
 
 
หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส
44 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0 5673 1160
3
30 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
6500/เดือน
ขับรถ 10 ล้อ

 
 
 
 
 
 
 
หจก.ตั้งเกียหลี (1994)
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์เพชรบูรณ์
48/2 ซ.ปอแก้ว ถ.วจี อ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0 5672 2270-3
      
4
20 ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
ประจำหล่มสัก
บึงสามพัน และวิเชียรบุรี

 
 
 
 
 
 
 
หจก.รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์
1967 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0 5678 1260-1
1
18-35
ม.3 ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคม
 

ช่างเชื่อม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
3
ชาย
20 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

ช่างสี (ฝึกหัด) เหล็ก และไดนาโม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
ไม่จำกัด
ช/ญ
20 ขึ้นไป
ไม่จำกัด
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

พนักงานขับรถโดยสาร

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
5
ชาย
25-45
ไม่จำกัด
6000/เดือน
มีประสบการณ์ 3 ปี มีใบขับขี่
มีประกันสังคมให้
 

พนักงานฝ่ายเทคนิคและวางแผนรถ

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
31/10 ถ.ศึกษาเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.0 5671 1315
1
ชาย
25 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166/วัน
มีประกันสังคมให้
 

ช่างยนต์

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท อลีนกิจสยาม สาขาเพชรบูรณ์
409 หมู่ 3 ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
โทร. 0 5677 1066
      
2
ชาย
18 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
166+/วัน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
มีคอมมิชชั่นให้

 
 
 
 
 
 
 
ร้าน อ.เลิศพืชผล
929 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
67230
โทร. 0 5656 1602
2
25 ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
200/วัน
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ จำกัด
182 หมู่ 10 ต.ชอนไพร
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 3250-1
5
ชาย
25 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
5500/เดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท มิตซูเพชรบูรณ์ จำกัด
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 2977-9
3
ชาย
18 ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป
166/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้านเพชรบูรณ์ศูนย์ล้อ
37 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5671 2390
2
ชาย
20 ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
10000/เดือน